Doručování v insolvenčním řízení

V insolvenčním řízení je řada písemností doručována pouze zveřejněním písemnosti v insolvenčním rejstříku. Insolvenční rejstřík je informační systém veřejné správy, je veřejně přístupný a nahlédnout do něj můžete zde.

Písemnost doručuje insolvenční soud zvlášť následujícím osobám:

  • dlužníku,
  • insolvenčnímu správci,
  • státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení,
  • věřitelskému výboru,
  • osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje (insolvenčnímu navrhovateli, přihlašovateli přihlášky pohledávky),
  • osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat.