UNCITRAL

UNCITRAL - Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo

United Nations Commission on International Trade Law - http://www.uncitral.org/

Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní obchodní právo byla založena rezolucí Valného shromáždění OSN č. 2205 (XXI) dne 17. prosince 1966. Komise hraje důležitou roli při odstraňování bariér mezinárodního obchodu prostřednictvím rozvoje harmonizace a modernizace mezinárodního obchodního práva. Tuto svou roli plní přípravou a propagací legislativních a nelegislativních instrumentů v mnoha klíčových oblastech obchodního práva. Tyto oblasti zahrnují mimo jiné mezinárodní obchodní zvyklosti, dopravu, insolvenci, elektronické obchodnictví, mezinárodní platby, zajištěné transakce a prodej zboží.

Komise se svou činností podílí na sjednávání unifikačních vzorových předpisů, mnohostranných mezinárodních úmluv, legislativních doporučení, poskytování informací o judikátech vycházejících z jednotlivých unifikačních dokumentů, technickou pomoc právních reforem a na pořádání regionálních a národních seminářů. UNCITRAL pracuje v jednotlivých pracovních skupinách, které se scházejí zpravidla dvakrát ročně, střídavě ve Vídni a v New Yorku. V červnu se koná výroční zasedání.

V současnosti má UNCITRAL 60 členů volených Valným shromážděním OSN, včetně  České republiky (do roku 2013, 2015 – 2016).Na základě zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů (kompetenční zákon), zastřešuje činnost a koordinuje účast České republiky v této komisi Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Evropské a mezinárodní insolvenční právo