OSTATNÍ

Mezinárodní organizace profesionálů v oblasti restrukturalizace, insolvence a úpadku (INSOL International - International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professional) www.insol.org 

Insol International je celosvětovou federací národních asociací sdružujících profesionály, kteří se specializují na oblast restrukturalizace, insolvence a úpadku. Jejími členy je přes 40 národních asociací sdružujících více než 10 000 profesionálů napříč celým světem. Cílem této asociace je ulehčit výměnu informací a idejí, podporovat mezinárodní spolupráci napříč profesemi spjatými s insolvenčním procesem. Jednou z nejdůležitějších funkcí INSOL International je organizování a sponzorování kongresů a seminářů, publikování odborných studií a článků. Jednotlivé publikace a další podrobné informace o organizaci jsou k dispozici na   www.insol.org.

 

Další důležité odkazy

Insol Europe

Profesionální asociace pro Evropské specialisty v oblasti restrukturalizace a úpadku - http://www.insol-europe.org/

 

International insolvency institute

Mezinárodní insolvenční institut   http://www.iiiglobal.org/ 

 

Světová banka

World bank - http://www.worldbank.org/

 

Mezinárodní měnový fond 

International monetary fund - IMF http://www.imf.org/external/index.htm 

 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

(Organization for Economic Cooperation Development- http://www.oecd.org

 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj

(European Bank for Reconstruction and Development – EBRD- http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml

Evropské a mezinárodní insolvenční právo