IAIR

Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů (IAIR - International Association of Insolvency Regulators) http://www.insolvencyreg.org/

Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů (IAIR) je mezinárodní institucí, jejíž cílem je sdružovat kolektivní znalosti a zkušenosti insolvenčních regulátorů napříč celým světem. Členy Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů jsou instituce, které mají v jejich zemi odpovědnost za některou oblast insolvenční politiky, legislativy a administrativy nebo spravují agendu insolvenčních správců jakož i další související záležitosti. Česká republika zastoupena Ministerstvem spravedlnosti je členem Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů od roku 2008. V současné době je členem Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů více než 25 zemí z různých části světa.

Myšlenka vzniku Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů jako oficiální instituce, která by sdružovala insolvenční regulátory z jednotlivých zemí vznikla na jednání, které uspořádala Australská vládní organizace Insolvency&Trustee Service v Melbourne v březnu 1993. Tato jednání probíhala po boku Světového kongresu Mezinárodní organizace profesionálů v oblasti restrukturalizace, insolvence a úpadku (INSOL International). Asociace Insolvenčních regulátorů byla oficiálně založena v listopadu 1995 na svém prvním setkání v Hong Kongu za účasti zakládajících členů, kterými jsou Austrálie, Hong Kong, Indie, Jersey, Malajsie, Nový Zéland, Singapur, Velká Británia a Spojené státy americké.

Členové Mezinárodní asociace insolvenčních regulátorů jsou si vědomi, že efektivní a účinné postupy pro řešení finančního selhání jsou zásadní pro zachování důvěry ve finanční trhy, podporu investic a hospodářský růst jakož i pro podporu podnikání a spotřebitelských úvěrů. To je důležité především v době, kdy prostřednictvím stále se rozvíjejícího mezinárodního obchodu a finančnictví přesahují důsledky finančního selhání hranice jednoho státu.

Cílem IAIR je podporovat navazování vztahů a spolupráci mezi jednotlivými insolvenčními regulátory. K dosažení tohoto cíle poskytuje prostor pro diskusi prostřednictvím každoročních setkání a doprovodných akcí, na kterých dochází k výměně informací o posledním vývoji v jednotlivých zemích.The Association thereby contributes to a wider understanding of insolvency issues, procedures and practices and the development of approaches that reflect the different legal, socio-economic, historical, cultural and institutional frameworks of of the countries from which members come. Asociace přispívá k širšímu chápání otázky týkající se úpadku, postupů a praktik. Zároveň přispívá k rozvoji přístupů, které odrážejí různé právní, sociálně-ekonomické, historické, kulturní a institucionální rámce zemí, ze kterých členové pocházejí. Asociace se podílí na mnoha projektech v oblasti insolvence ve spolupráci se Světovou bankou a produkuje odborné komparativní studie a další publikace, které jsou významným zdrojem poznatků o stavu a vývoji na poli insolvenčního práva.

Tyto publikace a další dokumenty, jakož i podrobnější informace týkající se Mezinárodní asociace insolvenčních správců a jednotlivých členských zemí naleznete na webových stránkách asociace http://www.insolvencyreg.org/.

Evropské a mezinárodní insolvenční právo