Novinky

Novela vyhlášky

14.03.11 | Dne 1. dubna 2011 nabude účinnosti vyhláška č. 56/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.

Novela je zaměřena na:

1. odstranění nedostatků detekovaných aplikací vyhlášky při zajišťování a organizaci zkoušek insolvenčních správců,

2. odlehčení administrativní zátěže ministerstva v procesu organizace zkoušek upuštěním od doručování některých písemností a jeho nahrazení informováním na internetových stránkách ministerstva

3. zpřísnění podmínek pro omluvu neúčasti uchazečů na zkouškách,

4. úprava lhůt pro informování uchazečů o zkoušce tak, aby byl vytvořen delší časový prostor k přípravě ke zkoušce a snížen počet uchazečů, kteří se zkoušky insolvenčního správce nezúčastní.

/Novela_vyhlasky.pdf Novela_vyhlasky.pdf  27.92 KB  15.03.2011 18:40

Zkušební oblasti pro ústní část rozdílové zkoušky insolvenčních správců

17.01.11 | Z důvodů ustálení nejednotné praxe byl vypracován přehled zkouškových oblastí pro jednotlivé typy uchazečů o rozdílovou zkoušku(advokáti, daňoví poradci, auditoři a notáři). V následujícím dokumentu jsou uvedeny všechny zkouškové oblasti v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 zákona č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, a ustanovením § 25 odst. 2 zákona č. 312/2006, o insolvenčních správcích. Zkouškové oblasti, ze kterých by měl být daný uchazeč (advokát, daňový poradce, auditor, notář) zkoušen, jsou v přehledu tučně zvýrazněny.

/Zkusebni_oblasti_pro_ustni_cast_rozdilove_zkousky_insolvencnich_spravcu.doc Zkusebni_oblasti_pro_ustni_cast_rozdilove_zkousky_insolvencnich_spravcu.doc  26.00 KB  17.01.2011 15:41

Přípustnost pomůcek u zkoušky insolvenčních správců

13.12.10 | V rámci zkoušek insolvenčních správců bude nadále důsledně postupováno podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb., která upravují přípustnost pomůcek u jednotlivých částí zkoušky insolvenčních správců.

/Pripustnost_pomucek.doc Pripustnost_pomucek.doc  21.50 KB  14.12.2010 19:36

Aktualizace webových stránek

29.11.10 | V rámci komplexní aktualizace webových stránek insolvenčního zákona byly systematicky roztříděny, zaktualizovány a doplněny informace týkající se agendy insolvenčních správců. Naleznete zde veškeré potřebné informace o zkouškách insolvenčních správců, o předpokladech pro vydání povolení vykonávat činnost insolvenčního správce a potřebné dokumenty a vzory pro podání žádostí. Nově zde uchazeči o vykonání zkoušky naleznou pod přiděleným číslem jednacím výsledky písemné části zkoušky spolu s informací o termínu, čase a místě konání ústní části zkoušky insolvenčních správců v souladu s ustanovením § 9 odst. 6 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušky insolvenčních správců.

Svá podání a případné dotazy týkající se agendy insolvenčních správců nadále směřujte insolvenčnímu oddělení legislativního odboru.

Další stránky: 1 2 3 4 5 6