Novinky

Změna termínu konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce

21.03.13 | Zvláštní zkoušku insolvenčního správce, která se měla původně konat dne 11. 4. 2013, bylo z organizačních důvodů nutné přesunout na nový termín. Zvláštní zkouška se tedy bude konat dne 19. 4. 2013 od 9:00 hod. v Justiční akademii v Praze.

Novela insolvenčního zákona

13.03.13 | Ministerstvo spravedlnosti připravilo novelu, která představuje odpovídající reakci na komplexní posouzení kladů a záporů nového úpadkového práva obsaženého v insolvenčním zákoně. Za účelem komplexního zmapování aplikační praxe iniciovalo Ministerstvo spravedlnosti veřejnou konzultaci, která vygenerovala široký přehled problémových zkušeností s novým insolvenčním řízením a přinesla řadu racionálních podnětů, které byly základem pro přípravu předkládaného materiálu. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, je projednávám Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR jako sněmovní tisk č. 929.

/novinky/novela_insolvencniho_zakona.pdf novela insolvenčního zákona.pdf  3.80 MB  12.03.2013 14:07

Změna času konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce

14.02.13 | Zvláštní zkouška insolvenčního správce se koná dle původního plánu dne 14. 2. 2013 v Justiční akademii v Praze. Začátek zvláštní zkoušky byl však posunut na 9:00.

Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb.

01.01.13 | Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti vyhláška č. 488/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, která zavádí degresivní sazbu pro určení odměny insolvenčního správce z výtěžku zpeněžení připadajícího na zajištěného věřitele, a to v rozsahu pásem, jejichž zavedení je v zájmu zajištění vyšší míry spravedlnosti při určování odměny insolvenčních správců s cílem zamezit případným extrémům ve výši odměny insolvenčních správců.

/Zakony/Novela_vyhlasky_c_313_2007_Sb.doc Novela vyhlášky č. 313/2007 Sb.doc  41.00 KB  03.01.2013 08:45 

!! Změna termínu a místa konání zvláštní zkoušky insolvenčního správce !!

13.12.12 | Zvláštní zkoušku insolvenčního správce, která se měla původně konat dne 13. 12. 2012, bylo z organizačních důvodů nutné přesunout na nový termín, a to na 19. 12. 2012 od 10:00 hod. Zkouška se bude konat v budově Ministerstva spravedlnosti, Vyšehradská 16, Praha 2 v zasedací místnosti č. 332 (2. patro).

Další stránky: 1 2 3 4 5 6