Výkladová stanoviska expertní skupiny

Expertní pracovní skupina pro insolvenční právo ustanovená při Ministerstvu spravedlnosti přijímá doporučení k aktuálním výkladovým otázkám a aplikační praxi. K těmto otázkám může rovněž zaujímat nezávazná výkladová stanoviska přijímaná alespoň 2/3 většinou všech svých členů.

Výkladové stanovisko 1/2008

Dispoziční oprávnění k majetkové podstatě v mezidobí od rozhodnutí o úpadku do rozhodnutí o způsobu řešení úpadku

Výkladové stanovisko č. 1/2008 [PDF 120kB]

Výkladové stanovisko 2/2008

K otázce přípustnosti oddlužení

Výkladové stanovisko č. 2/2008 [PDF 120kB]

Výkladové stanovisko 3/2010

K otázce vlivu ustanovení insolvenčního správce, příp. správce konkursní podstaty, a přechodu dispozičních oprávnění k majetku dlužníka na insolvenčního správce na postavení statutárního orgánu, případně jiných osob jako subjektů oprávněných k přístupu do datové schránky právnické osoby.

Výkladové stanovisko č. 3/2010 [PDF 121kB]


Výkladové stanovisko 4/2010

K úschovám u okresního soudu podle § 307 odst. 3 insolvenčního zákon.

Výkladové stanovisko č.4/2010 [PDF 58kB]


Výkladové stanovisko 5/2011

K odměně insolvenčního správce při řešení úpadku reorganizací.

/Vykladove stanovisko c. 5_2011.pdf Vykladove stanovisko c. 5_2011.pdf 62.12 KB 22.03.2011 15:26 


Výkladové stanovisko 6/2011

K opravě výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení.

/Vykladove stanovisko c. 6_2011.pdf Vykladove stanovisko c. 6_2011.pdf  103.74 KB  19.10.2011 19:34 

Výkladová stanoviska

  • Statistiky
  • Výkladová stanoviska expertní skupiny